ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ =Biological Journal of Armenia

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 12.

Գևորգյան, Է. Ս. (2016) Գիտության և կրթության երախտավորը. (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ռուբեն Միքայելի Հարությունյանի 70-ամյա հոբելյանի առթիվ). Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 68 (4). pp. 112-113. ISSN 0366-5119

Գևորգյան, Է. Ս. and Մինասյան, Ս. Մ. and Ղուկասյան, Լ. Է. and Քսաջիկյան, Ն. Ն. (2011) Դեղաբույսերի շտկող ազդեցությունը վարժարանականների ֆիզիոլոգիական որոշ ցուցանիշների վրա քննական սթրեսի պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 63 (4). pp. 104-109. ISSN 0366-5119

Քսաջիկյան, Ն. Ն. and Գևորգյան, Է. Ս. and Մինասյան, Ս. Մ. (2007) Դեռահասների սրտի ռիթմի կարգավորող մեխանիզմները ուսումնական ծանրաբեռնվածության պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 59 (1-2). pp. 36-42. ISSN 0366-5119

Գևորգյան, Է. Ս. and Նանագյուլյան, Ս. Գ. (2015) Երևելի գիտնականն ու մանկավարժը (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Լիա Լևոնի Օսիպյանի հոբելյանի առթիվ). Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 67 (2). pp. 102-104. ISSN 0366-5119

Ադամյան, Ծ. Ի. and Գևորգյան, Է. Ս. and Քսաջիկյան, Ն. Ն. and Հովհաննիսյան, Լ. Է. and Ասլանյան, Ա. Վ. (2013) Թերշարժունության ազդեցությունը լեյկոպոեզի ցուցանիշների վրա. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, № 65 (4). pp. 26-29. ISSN 0366-5119

Արծրունի, Ի. Գ. and Մատինյան, Կ. Ս. and Մելնիկովա-Շարովա, Մ. Ա. and Գևորգյան, Է. Ս. (2008) Ինսուլինի ազդեցությունը քրոմատինի ինտերնուկլեոսոմային ճեղքավորման վրա առնետների լյարդի կորիզներում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 60 (3). pp. 6-11. ISSN 0366-5119

Ադամյան, Ծ. Ի. and Մինասյան, Ս. Մ. and Կարապետյան , Հ. Մ. and Գևորգյան, Է. Ս. and Սարգսյան, Ն. Վ. and Ասատրյան, Ս. Լ. (2017) Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) էրիթրոպոեզ խթանող ազդեցությունը իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 69 (1). pp. 23-29. ISSN 0366-5119

Ադամյան, Ծ. Ի. and Գևորգյան, Է. Ս. and Կարապետյան, Հ. Մ. and Հովհաննիսյան, Լ. Է. (2015) Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) և իմմոբիլիզացիոն սթրեսի համակցված ազդեցությունը լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների և պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների ակտիվության վրա. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 67 (1). pp. 64-69. ISSN 0366-5119

Ադամյան, Ծ. Ի. and Կարապետյան, Հ. Մ. and Գևորգյան, Է. Ս. and Սարգսյան, Ն. Վ. and Պետրոսյան, Ռ. Կ. (2016) Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) և իմոբիլիզացիոն սթրեսի համակցված ազդեցությունը ճագարի արյան գլյուկոզի և լյարդում ու կմախքային մկաններում գլիկոգենի պարունակության վրա. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 68 (3). pp. 27-32. ISSN 0366-5119

Գևորգյան, Է. Ս. and Մինասյան, Ս. Մ. and Աբրահամյան, Հ. Տ. (2014) Ուսանողների կենտրոնական հեմոդինամիկայի ռեակցիայի առանձնահատկությունները վելոէրգոմետրիական ծանրաբեռնվածության պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 66 (1). pp. 6-11. ISSN 0366-5119

Մինասյան, Ս. Մ. and Գևորգյան, Է. Ս. and Աբրահամյան, Հ. Տ. and Ադամյան, Ծ. Ի. (2012) Ուսանողների սրտի ռիթմի կարգավորման առանձնահատկությունները ստատիկական ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 64 (4). pp. 22-28. ISSN 0366-5119

Մինասյան, Ս. Մ. and Գևորգյան, Է. Ս. and Գոլիսքարդի, Ռ. (2012) Քննական լարվածության ազդեցությունն Իրանի Սարի քաղաքի ավագ դպրոցի X դասարանի աշակերտների սրտի գործունեության վրա. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 64 (1). pp. 31-36. ISSN 0366-5119

This list was generated on Mon May 21 11:05:30 2018 AMT.