ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ =Biological Journal of Armenia

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 7.

Հակոբյան, Ս. Հ. and Ղուկասյան, Է. Խ. and Սահակյան, Դ. Լ. and Դալլաքյան, Մ. Ռ. and Հայրապետյան, Ա. Հ. (2010) Հայաստանի սահմանամերձ Դեբեդ գետի ջրակենսաբանական առանձնահատկությունների հետազոտում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 62 (2). pp. 75-80. ISSN 0366-5119

Դանիելյան, Ա. Ա. and Դալլաքյան, Մ. Ռ. and Գրիգորյան, Կ. Վ. and Ղուկասյան, Է. Խ. (2008) Հատակային ֆաունայի զարգացման դինամիկան Դեբեդ գետի ջրահավաք ավազանի տարածքում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 60 (1-2). pp. 99-102. ISSN 0366-5119

Դալլաքյան, Մ. Ռ. and Ղուկասյան, Է. Խ. and Հակոբյան, Ս. Հ. and Բարսեղյան, Ն. Է. (2010) Հրազդան գետի ջրի որակի գնահատումը կենսաբացահայտման տարբեր մեթոդներով. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 62 (2). pp. 40-45. ISSN 0366-5119

Դալլաքյան, Մ. Ռ. and Ղուկասյան, Է. Խ. and Հակոբյան, Ս. Հ. (2011) Հրազդան գետի հատակային ֆաունայի հիմնական խմբերը և դրանց էկոլոգիան. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 63 (2). pp. 37-42. ISSN 0366-5119

Դալլաքյան, Մ. Ռ. and Հակոբյան, Ս. Հ. and Ղուկասյան, Է. Խ. (2006) Հրազդան գետի տզրուկների ֆաունայի արդի վիճակը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 58 (1-2). pp. 85-90. ISSN 0366-5119

Ասատրյան, Վ. Լ. and Հակոբյան, Ս. Հ. and Դալլաքյան, Մ. Ռ. and Բոշյան, Տ. Վ. (2012) Ձկնագետ և Գավառագետ գետերի էկոլոգիական վիճակի գնահատումն ըստ մակրոզոոբենթոսի ցուցանիշների. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 64 (2). pp. 6-9. ISSN 0366-5119

Վարդանյան, Տ. Վ. and Բարսեղյան, Ն. Է. and Դալլաքյան, Մ. Ռ. (2012) Վարդենիս գետի արդի վիճակը որպես կարմրախայտի (Salmo trutta Linnaeus, 1758) բնադրավայր. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 64 (1). pp. 42-46. ISSN 0366-5119

This list was generated on Mon Jun 25 15:31:04 2018 AMT.