ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ =Biological Journal of Armenia

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 13.

Խաչիկյան, Թ. Գ. and Մամյան, Ա. Ս. and Համբարյան, Լ. Ռ. (2016) Արգիճի գետի ֆիտոպլանկտոնային համակեցության տեսակային կազմի փոփոխման առանձնահատկությունները. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 68 (1). pp. 11-15. ISSN 0366-5119

Խաչիկյան, Թ. Գ. and Համբարյան, Լ. Ռ. (2014) Գավառագետ և Մասրիկ գետերի ֆիտոպլանկտոնային համակեցության քանակական զարգացման կախվածությունը միջավայրի որոշ աբիոտիկ գործոններից. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 66 (3). pp. 29-34. ISSN 0366-5119

Համբարյան, Լ. Ռ. and Մամյան, Ա. Ս. and Գեղամյան, Ս. Ա. (2014) Գեղամյան Ս.Ա. Դեբեդ գետի և դրա ջրհավաք ավազանի ֆիտոպլանկտոնային համակեցության տեսակային կազմը և քանակական բնութագիրը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, № 4 . pp. 31-37. ISSN 0366-5119

Հովհաննիսյան, Ռ. Հ. and Սահակյան, Դ. Լ. and Համբարյան, Լ. Ռ. (1997) Կենսածին էլեմենտների դերը հիդրոէկոհամակարգերում ավտոտրոֆ շղթայի ֆունկցիոնալ ակտիվության կարգավորման մեջ. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 50 (1-2). pp. 114-116. ISSN 0366-5119

Ստեփանյան, Լ. Գ. and Համբարյան, Լ. Ռ. and Հովհաննիսյան, Ռ. Հ. (2005) Հրազդան գետի Երևանյան հատվածի ֆիտոպլանկտոնային համակեցության դինամիկան. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 57 (3-4). pp. 259-262. ISSN 0366-5119

Բադալյան, Կ. Լ. and Համբարյան, Լ. Ռ. and Գրիգորյան, Վ. Հ. (2006) Հրազդան գետի ջրակենսաբանական և ջրաքիմիական հետազոտությունները. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 58 (3-4). pp. 317-320. ISSN 0366-5119

Հովսեփյան, Ա. Ա. and Գուլանյան, Վ. Գ. and Համբարյան, Լ. Ռ. (2011) Սևանա լիճ թափվող հիմնական գետերի ֆիտոպլանկտոնի ուսումնասիրությունը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 63 (3). pp. 59-66. ISSN 0366-5119

Համբարյան, Լ. Ռ. and Մամյան, Ա. Ս. and Խաչիկյան, Թ. Գ. (2016) Սևանա լճի լիթորալ գոտու ֆիտոպլանկտոնային համակեցության հորիզոնական բաշխվածության բնութագիրը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 68 (3). pp. 6-11. ISSN 0366-5119

Խաչիկյան, Թ. Գ. and Համբարյան, Լ. Ռ. and Հովաննիսյան, Ռ. Հ. and Մկրտչյան, Ժ. Հ. (2013) Սևանա լճի հիմնական վտակների պլանկտոնային ջրիմուռների տեսակային բազմազանությունն ու էկոլոգիական բնութագիրը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 65 (3). pp. 23-27. ISSN 0366-5119

Խաչիկյան, Թ. Գ. and Համբարյան, Լ. Ռ. and Հովհաննիսյան, Ռ. Հ. and Մկրտչյան, Ժ. Հ. (2011) Սևանա լճի հիմնական վտակների ջրերի ֆիտոպլանկտոնային համակեցության սեզոնային դինամիկան. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 63 (4). pp. 78-82. ISSN 0366-5119

Մամյան, Ա. Ս. and Համբարյան, Լ. Ռ. and Խաչիկյան, Թ. Գ. and Ստեփանյան, Լ. Գ. (2017) Սևանա լճի ֆիտոպլանկտոնի հորիզոնական բաշխվածության նկարագիրը 2016թ. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 69 (4). pp. 101-107. ISSN 0366-5119

Հովհաննիսյան, Ռ. Հ. and Իվանյան, Մ. Ս. and Դավթյան, Ա. Ա. and Համբարյան, Լ. Ռ. and Մկրտչյան, Ժ. Հ. and Հովսեփյան, Ա. Ա. and Մամյան, Ա. Ս. (2010) Սևանա լճի և նրա ջրահավաք ավազանի հիդրոէկոլոգիական ուսումնասիրություններ (2009թ.). Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 62 (2). pp. 81-85. ISSN 0366-5119

Մամյան, Ա. Ս. and Զալինյան, Ս. Ա. and Համբարյան, Լ. Ռ. and Հովհաննիսյան, Ռ. Հ. and Մկրտչյան, Ժ. Հ. (2012) Փամբակ և Տանձուտ գետերի ֆիտոպլանկտոնային համակեցության սեզոնային դինամիկան (2009թ.). Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 64 (1). pp. 52-55. ISSN 0366-5119

This list was generated on Sat May 26 06:36:41 2018 AMT.