ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ =Biological Journal of Armenia

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 11.

Հովհաննիսյան, Ռ. Հ. and Սահակյան, Դ. Լ. and Համբարյան, Լ. Ռ. (1997) Կենսածին էլեմենտների դերը հիդրոէկոհամակարգերում ավտոտրոֆ շղթայի ֆունկցիոնալ ակտիվության կարգավորման մեջ. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 50 (1-2). pp. 114-116. ISSN 0366-5119

Ստեփանյան, Լ. Գ. and Համբարյան, Լ. Ռ. and Հովհաննիսյան, Ռ. Հ. (2005) Հրազդան գետի Երևանյան հատվածի ֆիտոպլանկտոնային համակեցության դինամիկան. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 57 (3-4). pp. 259-262. ISSN 0366-5119

Եփրեմյան, Հ. Վ. and Հովհաննիսյան, Ռ. Հ. (2012) Հրազդան գետի ջրաֆիզիկական և ջրաքիմիական որոշ ցուցանիշների դինամիկան. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 64 (2). pp. 104-110. ISSN 0366-5119

Ալեքսանդրան, Ա. Ա. and Հովհաննիսյան , Ռ. Հ. and Ղուկասյան, Է. Խ. and Գաբրիելյան, Բ. Կ. and Գրիգորյան, Վ. Հ. and Իվանյան, Մ. Ս. and Բունիաթյան, Յու. Ա. (2004) Սևան-Հրազդան հիդրոէկոհամակարգում կայուն քլորօրգանական միացությունների բաշխվածությունը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 56 (3-4). pp. 194-197. ISSN 0366-5119

Հովհաննիսյան, Ռ. Ռ. and Հովհաննիսյան, Ռ. Հ. and Ղուկասյան, Է. Խ. (1998) Սևանա լճի բարձրակարգ խեցգետնակերպերի վերարտադրման առանձնահատկությունները. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 51 (1-2). pp. 95-96. ISSN 0366-5119

Խաչիկյան, Թ. Գ. and Համբարյան, Լ. Ռ. and Հովհաննիսյան, Ռ. Հ. and Մկրտչյան, Ժ. Հ. (2011) Սևանա լճի հիմնական վտակների ջրերի ֆիտոպլանկտոնային համակեցության սեզոնային դինամիկան. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 63 (4). pp. 78-82. ISSN 0366-5119

Մինասյան, Ա. Մ. and Վարդանյան, Հ. Ս. and Հովհաննիսյան, Ռ. Հ. (2006) Սևանա լճի վտակներում սապրոֆիտ միկրոֆլորայի պարունակության փոփոխությունները. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 58 (3-4). pp. 285-290. ISSN 0366-5119

Վարդանյան, Հ. Ս. and Մինասյան, Ա. Մ. and Հովհաննիսյան, Ռ. Հ. and Գուլանյան, Վ. Գ. and Նավասարդյան, Է. Գ. (2012) Սևանա լճի և լիճ թափվող գետերի ջրերի որակի գնահատումը ըստ մանրէաբանական ցուցանիշների. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 64 (1). pp. 26-30. ISSN 0366-5119

Հովհաննիսյան, Ռ. Հ. and Իվանյան, Մ. Ս. and Դավթյան, Ա. Ա. and Համբարյան, Լ. Ռ. and Մկրտչյան, Ժ. Հ. and Հովսեփյան, Ա. Ա. and Մամյան, Ա. Ս. (2010) Սևանա լճի և նրա ջրահավաք ավազանի հիդրոէկոլոգիական ուսումնասիրություններ (2009թ.). Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 62 (2). pp. 81-85. ISSN 0366-5119

Մամյան, Ա. Ս. and Զալինյան, Ս. Ա. and Համբարյան, Լ. Ռ. and Հովհաննիսյան, Ռ. Հ. and Մկրտչյան, Ժ. Հ. (2012) Փամբակ և Տանձուտ գետերի ֆիտոպլանկտոնային համակեցության սեզոնային դինամիկան (2009թ.). Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 64 (1). pp. 52-55. ISSN 0366-5119

Հովհաննիսյան, Ռ. Հ. and Հովսեփյան, Ա. Կ. and Հարությունյան, Ս. Ս. (1999) Ֆոսֆորի հաշվեկշռի որոշ տեսանկյունները Սևանա լճում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 52 (1). pp. 59-62. ISSN 0366-5119

This list was generated on Fri May 25 05:37:25 2018 AMT.