ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ =Biological Journal of Armenia

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 9.

Հակոբյան, Ս. Հ. and Ղուկասյան, Է. Խ. and Սահակյան, Դ. Լ. and Դալլաքյան, Մ. Ռ. and Հայրապետյան, Ա. Հ. (2010) Հայաստանի սահմանամերձ Դեբեդ գետի ջրակենսաբանական առանձնահատկությունների հետազոտում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 62 (2). pp. 75-80. ISSN 0366-5119

Դանիելյան, Ա. Ա. and Դալլաքյան, Մ. Ռ. and Գրիգորյան, Կ. Վ. and Ղուկասյան, Է. Խ. (2008) Հատակային ֆաունայի զարգացման դինամիկան Դեբեդ գետի ջրահավաք ավազանի տարածքում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 60 (1-2). pp. 99-102. ISSN 0366-5119

Դալլաքյան, Մ. Ռ. and Ղուկասյան, Է. Խ. and Հակոբյան, Ս. Հ. and Բարսեղյան, Ն. Է. (2010) Հրազդան գետի ջրի որակի գնահատումը կենսաբացահայտման տարբեր մեթոդներով. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 62 (2). pp. 40-45. ISSN 0366-5119

Դալլաքյան, Մ. Ռ. and Ղուկասյան, Է. Խ. and Հակոբյան, Ս. Հ. (2011) Հրազդան գետի հատակային ֆաունայի հիմնական խմբերը և դրանց էկոլոգիան. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 63 (2). pp. 37-42. ISSN 0366-5119

Դալլաքյան, Մ. Ռ. and Հակոբյան, Ս. Հ. and Ղուկասյան, Է. Խ. (2006) Հրազդան գետի տզրուկների ֆաունայի արդի վիճակը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 58 (1-2). pp. 85-90. ISSN 0366-5119

Ալեքսանդրան, Ա. Ա. and Հովհաննիսյան , Ռ. Հ. and Ղուկասյան, Է. Խ. and Գաբրիելյան, Բ. Կ. and Գրիգորյան, Վ. Հ. and Իվանյան, Մ. Ս. and Բունիաթյան, Յու. Ա. (2004) Սևան-Հրազդան հիդրոէկոհամակարգում կայուն քլորօրգանական միացությունների բաշխվածությունը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 56 (3-4). pp. 194-197. ISSN 0366-5119

Վարդանյան, Հ. Ս. and Հակոբյան, Ս. Հ. and Ղուկասյան, Է. Խ. and Ասատրյան, Վ. Լ. and Կոբելյան, Ռ. Հ. and Գուլանյան, Վ. Գ. (2015) Սևանա լիճ թափվող գետերի ջրերի էկոլոգամանրէաբանական բնութագիրը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 67 (1). pp. 18-22. ISSN 0366-5119

Հովհաննիսյան, Ռ. Ռ. and Հովհաննիսյան, Ռ. Հ. and Ղուկասյան, Է. Խ. (1998) Սևանա լճի բարձրակարգ խեցգետնակերպերի վերարտադրման առանձնահատկությունները. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 51 (1-2). pp. 95-96. ISSN 0366-5119

Ղուկասյան, Է. Խ. and Բադալյան, Ն. Ս. and Հովհաննիսյան, Ռ. Ռ. and Դալլաքյան, Մ. Ա. (2006) Սևանա լճի խեցգետնի կենսաբանական ցուցանիշների փոփոխությունների վերաբերյալ. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 58 (3-4). pp. 321-324. ISSN 0366-5119

This list was generated on Sun May 27 17:59:27 2018 AMT.