ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ =Biological Journal of Armenia

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 14.

Ղուկասյան, Լ. Է. and Հովհաննիսյան, Կ. Ռ. and Մինասյան, Ս. Մ. and Առաքելյան, Ա. Ն. (2017) Անգինայով հաճախակի հիվանդացող երեխաների ֆիզիոլոգիական որոշ ցուցանիշների փոփոխությունները տարվա ընթացքում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 69 (3). pp. 98-101. ISSN 0366-5119

Մինասյան, Ս. Մ. and Քսաջիկյան, Ն. Ն. and Գոլիսքարդի, Ռ. (2015) Աշակերտների սրտի ռիթմի կարգավորող մեխանիզմների փոփոխությունները ուսումնական ծանրաբեռնվածության պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 67 (1). pp. 95-101. ISSN 0366-5119

Մինասյան, Ս. Մ. and Հովհաննիսյան, Հ. Հ. (1983) Գիտության վաստակավոր գործիչ (Ս. Ա. Հակոբյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 36 (11). pp. 1092-1094. ISSN 0366-5119

Գևորգյան, Է. Ս. and Մինասյան, Ս. Մ. and Ղուկասյան, Լ. Է. and Քսաջիկյան, Ն. Ն. (2011) Դեղաբույսերի շտկող ազդեցությունը վարժարանականների ֆիզիոլոգիական որոշ ցուցանիշների վրա քննական սթրեսի պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 63 (4). pp. 104-109. ISSN 0366-5119

Քսաջիկյան, Ն. Ն. and Գևորգյան, Է. Ս. and Մինասյան, Ս. Մ. (2007) Դեռահասների սրտի ռիթմի կարգավորող մեխանիզմները ուսումնական ծանրաբեռնվածության պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 59 (1-2). pp. 36-42. ISSN 0366-5119

Ադամյան, Ծ. Ի. and Սահակյան, Ս. Գ. and Մինասյան, Ս. Մ. and Մանուկյան, Ն. Կ. (1993) Կեղևի շարժիչ գոտու ազդեցությունը Դեյտերսի անդաստակային կորիզի նեյրոնային ակտիվության վրա թրթռման ազդեցության պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 46 (1). pp. 30-34. ISSN 0366-5119

Մինասյան, Ս. Մ. (1966) Ճառագայթահարված ճագարների արյան շիճուկի սպիտակուցային ֆրակցիաների փոփոխությունը ոսկրածուծի և մի քանի միկրոէլեմենտների կիրառման պայմաններում։. Biological Journal of Armenia Հայաստանի կենսաբանական հանդես Биологический журнал Армении , 19 (5). pp. 18-25. ISSN 0366-5119

Ադամյան, Ծ. Ի. and Մինասյան, Ս. Մ. and Կարապետյան , Հ. Մ. and Գևորգյան, Է. Ս. and Սարգսյան, Ն. Վ. and Ասատրյան, Ս. Լ. (2017) Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) էրիթրոպոեզ խթանող ազդեցությունը իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 69 (1). pp. 23-29. ISSN 0366-5119

Հակոբյան, Ս. Ա. and Մինասյան, Ս. Մ. (1965) Ոսկրածուծի և միկրոէլեմենտների համակցված կիրառման ազդեցությունը ճառագայթահարված ճագարների ապրելունակության և հեմատոլոգիական ցուցանիշների վրա. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 18 (10). pp. 3-10.

Գևորգյան, Է. Ս. and Մինասյան, Ս. Մ. and Աբրահամյան, Հ. Տ. (2014) Ուսանողների կենտրոնական հեմոդինամիկայի ռեակցիայի առանձնահատկությունները վելոէրգոմետրիական ծանրաբեռնվածության պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 66 (1). pp. 6-11. ISSN 0366-5119

Մինասյան, Ս. Մ. and Գևորգյան, Է. Ս. and Աբրահամյան, Հ. Տ. and Ադամյան, Ծ. Ի. (2012) Ուսանողների սրտի ռիթմի կարգավորման առանձնահատկությունները ստատիկական ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 64 (4). pp. 22-28. ISSN 0366-5119

Մինասյան, Ս. Մ. and Նահապետյան, Լ. Գ. (1977) Սիմպաթո-ադրենալային համակարգի վիճակը վիբրացիայի ազդեցության պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 30 (3). pp. 56-60. ISSN 0366-5119

Մինասյան, Ս. Մ. (2004) Սևանա լճի վտակների աղտոտվածությունը ըստ մանրէաբանական ցուցանիշների. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 56 (3-4). pp. 198-201. ISSN 0366-5119

Մինասյան, Ս. Մ. and Գևորգյան, Է. Ս. and Գոլիսքարդի, Ռ. (2012) Քննական լարվածության ազդեցությունն Իրանի Սարի քաղաքի ավագ դպրոցի X դասարանի աշակերտների սրտի գործունեության վրա. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 64 (1). pp. 31-36. ISSN 0366-5119

This list was generated on Wed May 23 15:09:13 2018 AMT.